انتظار شماره 5

مجله انتظار شماره 5

در این شماره میخوانیدنشریه انتظار-شماره 5
  • رهنکود های مهم رهبر
  • روش مهار تورم و بررسی عملکرد دولت (مهندس رجبعلی طاهری)
  • تصمیمات اقتصادی (مهندس مرتضی نبوی)
  • عهدنامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
  • فلسفه و حکمت در ادعیه و زیارات
  • رحلت حضرت آیت ا... سید محمد حسین حسینی تهرانی

 


 

آخرین مطالب

همکاری با ما