انتظار شماره 7 و 8

مجله انتظار شماره 7 و 8

در این شماره میخوانیدنشریه انتظار-شماره 7-8
 • خوانندگان
 • پیام رهبر به مجلس پنجم
 • مهار تورم - مهندس رجبعلی طاهری
 • تورم و سیاست پولی - دکتر جلالی نائینی
 • روشهای تامین مالی کسر بودجه - دکتر قطمیری و آقای صمدی
 • خطبه حضرت زینب (س)
 • خطبه حضرت سجاد (ع)
 • بیانات رهبر پیرامون سیر تکامل حوزه های علمیه
 • تهاجم فرهنگی - آیت ا... حائری شیرازی
 • بانکداری ربوی - دکتر توتونچی
 • مرجع و رهبر کیست؟ - آیت ا... آذری قمی
 • رهنمود های رهبر
 • استغاثه به حضرت مهدی (عج)

 


 

آخرین مطالب

همکاری با ما