حمایت مهندس رجبعلی طاهری در تایید نخست وزیری ولایتی - 29 مهر 1360

مطلبی که میخوانید از سری خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی است:

نزدیک‌ ساعت‌ ده‌، به‌ مجلس‌ رسیدم‌. ابتدا به‌ کمیسیون‌ داخلی‌ رفتم‌ که‌ طرح اطلاعات مرکزی‌ مطرح‌ بود. بین‌ سپاه‌ و اطلاعات‌ نخست‌ وزیری‌ اختلاف‌ است. قرار شد جلسه‌ دیگری باشد. در جلسه‌ کمیسیون‌ آئین‌ نامه‌ شرکت کردم‌. شور دوم لوایح‌، مطرح‌ بود. ناهار را در مجلس‌بودم‌. عصر جلسه‌ هیأت‌ رئیسه‌ داشتیم‌.

اول‌ شب‌ مهندس‌ طاهری‌ آمد و توضیحاتی‌ داد، درباره‌ تلاشهایی‌ که‌ مخالفان دکتر ولایتی ‌برای‌ زدن‌ رأی‌ نمایندگان‌ می‌نمایند. و سپس‌ بهزاد نبوی‌ و دو نفردیگر از اعضای‌ کادر مرکزی ‌مجاهدین‌ انقلاب‌ اسلامی‌ آمدند، برای‌ منصرف‌ کردن‌ من‌ از موافقت‌ با نخست‌ وزیری‌ دکتر ولایتی‌ و بیش‌ از یک‌ ساعت‌ صحبت ‌کردند. نه‌ آنها قانع‌ شدند و نه‌ من‌. آنها می‌گویند، ضعیف ‌است‌، چهره‌ نیست‌ یا سابقه‌ افتخار آمیز مبارزه‌ ندارد و من‌ می‌گویم‌ دینامیک‌ و پرکار و پشت‌کار دار و متقی‌ و مکتبی‌ است‌. بیشتر روی‌ پرورش‌ و مهندس‌ موسوی‌ تکیه‌ می‌کنند. تلفنی ‌با منزل‌ صحبت‌ کردم‌ و اطلاع‌ دادم‌ که‌ به‌ منزل‌ نمی‌روم‌. عفت‌ هم‌ به‌ دیدن‌ خانم‌رجائی که‌ تازگی ‌از حج‌ برگشته‌، رفته‌ بود.

احمد آقا از قم‌ تلفن‌ کرد. گفت‌: امام‌ برای‌ مراعات‌ امنیت‌ و حفاظت‌، با پیشنهاد من‌ درخصوص‌ اجازه‌ رفتن‌ دوستان‌ دیگر، جهت‌ اقامه‌ نماز جمعه‌ به‌جای‌ من‌ موافقت کرده‌اند و از احتمال‌ رأی‌ نیاوردن‌ دکتر ولایتی‌، اظهار نگرانی‌کرد. برای‌ برگزاری‌ مراسم‌ چهلم‌ فوت‌ آقای‌[شهاب‌الدین‌] اشراقی‌، شهادت‌ آقای‌[اسدالله] مدنی‌ و سالگرد شهادت‌ حاج‌ آقا مصطفی‌[خمینی‌] در قم‌ است.


منبع:  http://hashemirafsanjani.ir/fa/node/206527

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

آخرین مطالب

همکاری با ما